รายงานประจำเดือนระบบ GFMIS

รายงานประจำเดือนระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 2566 
รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2565
รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน2565
รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2565

รายงานประจำเดือนระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2565

รายงานประจำเดือนระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564

รายงานประจำเดือนระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563

Powered By WordPress | Feminine Blog