วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร พร้อมคู่สมรส ร่วมนั่งขบวนรถอัญเชิญไฟพระราชทาน และพระประทีปพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อย่างสวยงาม และสมพระเกียรติ โดยได้เคลื่อนขบวนรถอัญเชิญจากบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ไปตามถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร เข้าสู่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา บริเวณริมฝั่งหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีจุดไฟพระประทีปพระราชทาน พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดพลุไฟเฉลิมฉลองอย่างสวยงาม