สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566

Powered By WordPress | Feminine Blog