ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1. ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ที่นี่
2. ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ ได้ที่นี่
3. ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบน Facebook Messenger และ Line Openchat 

Powered By WordPress | Feminine Blog