วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธาน กศจ.สกลนคร เป็นประธานการประชุม กศจ.สกลนคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการพิจารณาย้ายและบรรจุผู้บริหารสถานศึกษา (รายละเอียดดังแนบ) อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู จำนวน 32 อัตรา บช.กศจ.สกลนคร เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ขอใช้บัญชี กศจ.อื่น จำนวน 30 อัตรา ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

วันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแสงไทย มีสุนทร ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (อกศจ.ด้านพัฒนาการศึกษา) และนายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยดร.สัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายพิเชษรฐ์ พรมเมือง ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยเสียหาย 2 หลัง จำนวนเงิน 10,000 บาท ได้แก่ 1.เด็กชายอนุวัฒน์ ไพคำนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รร.บ้านกลาง “ผดุงราษฎร์วิทยา” จำนวนเงิน 5,000 บาท 2.เด็กชายอภินันท์ โคตรลาคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รร.บ้านกลาง “ผดุงราษฎร์วิทยา” จำนวนเงิน 5,000 บาท โดยมีนายฉลาด วรรณทอง อกศจ.ด้านบริหารงานบุคคล ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ประสบภัยเพิ่มเติม จำนวนเงิน 2,000 บาท และในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวรรณทอง เพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูในครั้งนี้ด้วย ณ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร