คุรุสภาขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยจะไม่สามารถใช้ระบบต่างๆ ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประสานงานหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสกลนคร ประชุมสรุปรายงานผลการบริหารจัดการด้านความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมของจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร ทั้ง 4 เขต ผอ.กศน.สกลนคร ผอ.การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร ผู้บริหารตัวแทนอาชีวะศึกษา ผู้บริหารตัวแทนโรงเรียนเอกชน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร