วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 โดยมีนางสัจจา ฝ่ายคำตา รองศธจ.สกลนคร กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) จากเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้ง 7 อำเภอ นำโดย ดร.ชรินดา พิมพบุตร รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)