รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดสกลนคร...

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 2566

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)...

ประกาศรายชื่อผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (IFTE)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ (ศึกษานิเทศก์) ปี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา...

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง...

(แก้ไข) การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ ปี พ.ศ. 2565 (แก้ไข)

ประกาศเดิม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์...

จดหมายเรียกตัวพร้อมรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งฯ ครั้งที่ 3/2564

จดหมายเรียกตัวพร้อมรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่3/2564)...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์...

เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ครั้งที่3/2564

กศจ.สกลนคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ....

Powered By WordPress | Feminine Blog