รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการทดสอบ ONET ปี 2565 จังหวัดสกลนคร (ฉบับ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

Powered By WordPress | Feminine Blog