เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะครู ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
Digital Literacy สู่ศตวรรษที่ 21
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

เกียรติบัตรผู้เข้าอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่