เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ

เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพลเมืองดี สนง.ศ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่