ประกาศรายชื่อผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (IFTE)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านนวัตกรรมโครงการ IFTE 2565

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Powered By WordPress | Feminine Blog