รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ (ศึกษานิเทศก์) ปี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงา