ประกวดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประกวดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้งานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)