แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

Powered By WordPress | Feminine Blog